หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
  ผลงาน น.ร. ร.ร.บุญวัฒนา ที่ได้รับประทานรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 จากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ จากการประกวดวาดภาพ จัดโดยพิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ ARTs OF KORAT  
      
: ครูจิระวรรณ์ พุฒกลาง งานประชาสัมพันธ์
: 2558-01-31