ข่าวสารทั่วไป


link เข้าสู่ระบบ Pisa https://pisastyle.pisacenterobec.org/ 

กรณี นักเรียนลืมรหัสผ่าน คลิก

.

ตารางสอบ ม.1  ตารางสอบ ม.4

 

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์


ภาพกิจกรรม


ประชุมผู้ปกครอง ม.1 ม.4 และ ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบุญวัฒนาดำเนินการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนบุญวัฒนา    ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/JbUiPXhJ7ewNyQHi6 
22 พฤศจิกาคม 2565 (11:40 น.)   เข้าชม 70
ประชุมผู้ปกครอง ม.2 ม.3 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบุญวัฒนาดำเนินการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบาย ความก้าวหน้า ของโรงเรียน แนวทางการพัฒนาโรงเรียน รวมถึงผู้ปกครองมีโอกาสได้พบครูที่ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับผู้ปกครอง ช่วยกำกับดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นไปตามกระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนบุญวัฒนา    ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/mgn38kunzqSWZrtw9 
19 พฤศจิกาคม 2565 (23:33 น.)   เข้าชม 68
กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์และทาสีฟุตบาทภายในโรงเรียน เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2565
วันที่ 23 ตุลาคม 2565 : นายสุพล จอกทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา พร้อมด้วยคณะครู คณะกรรมการสภานักเรียน นักเรียนจิตอาสา นักศึกษาวิชาทหาร และนักการแม่บ้าน ร่วมกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์และทาสีฟุตบาทภายในโรงเรียน เนื่องในวันปิยมหาราช ณ โรงเรียนบุญวัฒนา ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมารูปเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1LA5f3_fWBmX4fIgY6kzRGi_-9_EcJdzR?usp=sharing 
23 ตุลาคม 2565 (20:59 น.)   เข้าชม 161
พิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565
วันที่ 13 ตุลาคม 2565 : นายสุพล จอกทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
15 ตุลาคม 2565 (15:51 น.)   เข้าชม 164
ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9
13 ต.ค.2565 - ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ดร.สุพล จอกทอง พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบุญวัฒนาร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/hcoWquECgsFrh54j6 
13 ตุลาคม 2565 (23:27 น.)   เข้าชม 127