โครงการ AI for All


เข้าสู่ระบบคลังข้อสอบออนไลน์

http://a4a-exam.ai2t.org 
นักเรียนสามารถทำข้อสอบได้หลายรอบ เพื่อให้เห็นพัฒนาการในการเรียนรู้

----- ไม่จำเป็นต้องสอบผ่านในครั้งเดียว -----

 

1. นักเรียนเลือก "ขั้นต้น"

2. เข้าสู่ระบบ โดยใช้ Username และ Password

คลิกดูได้ที่ (รหัสเปิดไฟล์แจ้งในกลุ่ม Line) https://drive.google.com/file/d/15ZayL9BpRrdpJsexbg6nWhYAfAAH5CRl/view?usp=sharing

3. นักเรียนศึกษาตามบทเรียนในระบบในหัวข้อต่าง ๆ 

 

username กับ password สำหรับให้นักเรียนเข้าไปทำแบบทดสอบหลังเรียน ระบบจะเปิดให้วันพรุ่งนี้  ถ้านักเรียนทำไม่ทันแจ้งได้นะครับ

นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าไปทำแบบทดสอบหลังเรียน หลังจาก log in เข้าระบบตามรหัสที่ให้แล้ว

เมื่อเลือกทำแบบทดสอบหลังเรียน

 

 4. คลิกที่    แบบทดสอบหลังเรียน