เรื่อง : การรายงานตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

การรายงานตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 06 เมษายน 2561 (23:07 น.)   เข้าชม 5612

วันที่ 4 - 5 เมษายาน 2561 โรงเรียนบุญวัฒนารับรายงานตัวนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุม 20 ปี