เรื่อง : ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2560

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2560 06 พฤษภาคม 2561 (23:22 น.)   เข้าชม 10778