เรื่อง : ประกาศ รับสมัครบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องวิทยาศาสตร์ (Lab boy)

ประกาศ รับสมัครบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องวิทยาศาสตร์ (Lab boy) 21 พฤษภาคม 2561 (16:32 น.)   เข้าชม 5483

ประกาศโรงเรียนบุญวัฒนา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิทยาศาสตร์ (Lab boy)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รายละเอียด คลิก