เรื่อง : ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำห้องวิทยาศาสตร์ (Lab boy)

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำห้องวิทยาศาสตร์ (Lab boy) 30 พฤษภาคม 2561 (21:00 น.)   เข้าชม 3684

ประกาศผลการคัดเลือก

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิทยาศาสตร์ (Lab boy)

รายละเอียดตามประกาศ ด้านล่าง