เรื่อง : โครงการเครียดได้ หายได้ ไม่ยาก [16-17 มิ.ย. 61]

โครงการเครียดได้ หายได้ ไม่ยาก [16-17 มิ.ย. 61] 20 มิถุนายน 2561 (23:41 น.)   เข้าชม 4030

โครงการเครียดได้ หายได้ ไม่ยาก

วันที่ 16-17 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ปฏิับัติธรรมเยาวชน บ้านธรรมะชาติ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา จัดโดยงานอนามัยโรงเรียนบุญวัฒนา สนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลหัวทะเล