เรื่อง : พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ประจำปี 2561

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ประจำปี 2561 26 กรกฏาคม 2561 (18:19 น.)   เข้าชม 3686

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ประจำปี 2561

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา