เรื่อง : ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30 จังหวัดชัยภูมิ

ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30 จังหวัดชัยภูมิ 26 กรกฏาคม 2561 (18:25 น.)   เข้าชม 3865

ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน ระบบบริหารจัดการข้อมูล Online

จากโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30 จังหวัดชัยภูมิ