เรื่อง : กิจกรรมเทศกาลทานาบะตะ

กิจกรรมเทศกาลทานาบะตะ 02 สิงหาคม 2561 (13:50 น.)   เข้าชม 4475

กิจกรรมเทศกาลทานาบะตะ

วันที่ 7 เดือน 7 ของญี่ปุ่นคืองานเทศกาลทานาบาตะ กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่นโรงเรียนบุญวัฒนาจัดงานเทศกาลทานาบาตะ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมกันเขียนคำอธิษฐานลงกระดาษทันซะคุ แล้วนำไปแขวนประดับที่กิ่งไผ่ภายในงาน