เรื่อง : ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ

ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ 02 สิงหาคม 2561 (14:27 น.)   เข้าชม 3846

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบุญวัฒนา

ต้อนรับ นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ

ด้วยความยินดียิ่ง

 ดูภาพทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/pg/Boonwattana.School/photos/?tab=album&album_id=2240250325991706