เรื่อง : กิจกรรมวันภาษาไทย

กิจกรรมวันภาษาไทย 02 สิงหาคม 2561 (14:35 น.)   เข้าชม 4766

กิจกรรมวันภาษาไทย

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนบุญวัฒนาจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๙ กรกฎาคมของทุกปี การจัดกิจกรรมเพื่อให้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย 

 

ดูภาพทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/pg/Boonwattana.School/photos/?tab=album&album_id=2228090393874366