เรื่อง : บุญวัฒนาสัญจร

บุญวัฒนาสัญจร 10 ตุลาคม 2561 (16:01 น.)   เข้าชม 3479

วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 เทศบาลสัญจรพบประชาชน ประจำปี 2560 โรงเรียนบุญวัฒนานำกิจกรรม "ตลาดนัดนักอ่าน สู่รากฐานนักคิด"  ให้ประชาชนผู้สนใจ ณ วัดคลองเก่า ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา