เรื่อง : พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา

พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา 10 ตุลาคม 2561 (16:26 น.)   เข้าชม 3778

วันที่ 10 กันยายน 2561

พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ฉลองโล่รางวัล

สถานศึกษาดีเด่นมีผู้สอบธรรมศึกษาได้มากลำดับที่ 1 (ธรรมยุต)

ณ โรงเรียนบุญวัฒนา อำเมือง จังหวัดนครราชสีมา