เรื่อง : แนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 ตุลาคม 2561 (16:38 น.)   เข้าชม 3428

วันที่ 13 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดกิจกรรม

แนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา