เรื่อง : อบรมสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

อบรมสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 10 ตุลาคม 2561 (16:46 น.)   เข้าชม 3567

อบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 

หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 1/61

“เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 - 6/9 เข้าร่วมกิจกรรม

ณ หอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา