เรื่อง : วันวานที่พากเพียรสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

วันวานที่พากเพียรสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ 10 ตุลาคม 2561 (17:07 น.)   เข้าชม 4472

...วันวานที่พากเพียรสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ...
มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนบุญวัฒนา

นายอนันต์ เพียรเกาะ  ผู้อำนวยการโรงเรียน
คุณครูวัลลภ คลังชำนาญ     คุณครูนรินทร์ โอภาสพันธ์สิน
คุณครูไพฑูรย์ แกลงกระโทก       คุณครูวรรณา ทิพย์จันทร์
คุณครูดุษฎี ถนัดค้า                    คุณครูโชษิมา วัชรคุปต์
คุณครูสิริมา คล้ายแจ้ง

ร้อยดวงใจผูกพันไว้ หมื่นสายใยแสนผูกพัน