เรื่อง : ประกาศ รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

ประกาศ รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ 13 พฤศจิกาคม 2561 (09:23 น.)   เข้าชม 3778

ประกาศรับสมัคร

เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ 1 อัตรา

รายละเอียดตามประกาศ ด้านล่าง