เรื่อง : ประกาศผลผู้ผ่านคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

ประกาศผลผู้ผ่านคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ 20 พฤศจิกาคม 2561 (13:09 น.)   เข้าชม 3369

ประกาศผลผู้ผ่านคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

โรงเรียนบุญวัฒนา

รายละเอียดตามประกาศ ด้านล่าง