เรื่อง : ประกาศผล...ผู้ผ่านคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์

ประกาศผล...ผู้ผ่านคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ 30 พฤศจิกาคม 2561 (15:52 น.)   เข้าชม 3382

ประกาศโรงเรียนบุญวัฒนา

เรื่อง ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งครูผู้สอน รายวิชาคณิตศาสตร์

รายละเอียดตามประกาศ ด้านล่าง