เรื่อง : พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดวันเลือก และวันรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา

พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดวันเลือก และวันรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา 17 ธันวาคม 2561 (15:27 น.)   เข้าชม 3576

พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

พ.ศ. ๒๕๖๑

กำหนดวันเลือก และวันรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา

เพิ่มเติม คลิกที่ http://gg.gg/bwnfile171261