เรื่อง : ประกาศ...รับสมัคร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศ...รับสมัคร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 18 ธันวาคม 2561 (09:56 น.)   เข้าชม 3796

ประกาศรับสมัคร

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ใบสมัครและรายละเอียด http://gg.gg/bwnfile181261