เรื่อง : ประกาศ...การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่

ประกาศ...การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ 20 ธันวาคม 2561 (23:43 น.)   เข้าชม 4072

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่