เรื่อง : ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 17 มกราคม 2562 (15:24 น.)   เข้าชม 3083

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

___________________

 

ศึกษาเพิ่มเติม คลิกที่ http://www.nakhonratchasima.go.th/korat2528/