เรื่อง : การคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ (นบก.ศธ.) รุ่นที่ 6

การคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ (นบก.ศธ.) รุ่นที่ 6 06 กุมภาพันธ์ 2562 (09:47 น.)   เข้าชม 3325

การคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง

กระทรวงศึกษาธิการ (นบก.ศธ.) รุ่นที่ 6

http://spm31.youweb.info/modules/book/upload_files/1549354545x1106906457_1.pdf