เรื่อง : แนวทางปฏิบัติของข้าราชการ 6 ข้อ ในการสนับสนุนการเลือกตั้ง ส.ส.

แนวทางปฏิบัติของข้าราชการ 6 ข้อ ในการสนับสนุนการเลือกตั้ง ส.ส. 20 กุมภาพันธ์ 2562 (21:13 น.)   เข้าชม 3262

แนวทางปฏิบัติของข้าราชการ 6 ข้อ

ในการสนับสนุนการเลือกตั้ง ส.ส.