เรื่อง : ร่วมทดสอบคุณภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยแอปพลิเคชั่น Mobile internet Quality (MIQ)

ร่วมทดสอบคุณภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยแอปพลิเคชั่น Mobile internet Quality (MIQ) 22 กุมภาพันธ์ 2562 (10:27 น.)   เข้าชม 3064

ร่วมทดสอบคุณภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยแอปพลิเคชั่น Mobile internet Quality (MIQ)