เรื่อง : 45 ปี กลับบ้านเรา คืนสู่เหย้า ชาวฟ้าแดง

45 ปี กลับบ้านเรา คืนสู่เหย้า ชาวฟ้าแดง 22 กุมภาพันธ์ 2562 (10:35 น.)   เข้าชม 3700

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนบุญวัฒนาจัดงาน 45 ปี กลับบ้านเรา คืนสู่เหย้า ชาวฟ้าแดง บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น