เรื่อง : ร่วมประชุม VDO Conference เเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2562

ร่วมประชุม VDO Conference เเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2562 28 กุมภาพันธ์ 2562 (09:01 น.)   เข้าชม 3274

เรียน ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา

ร่วมประชุม VDO Conference เเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2562

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 13.00 น.
โดยมีช่องทางในการรับชม ดังนี้
www.obectv.tv
www.youtube : obectvonline
www.facebook.com : facebookonline