เรื่อง : ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษ ISMEP ม.1

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษ ISMEP ม.1 02 มีนาคม 2562 (13:21 น.)   เข้าชม 5402

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

เข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ISMEP

โรงเรียนบุญวัฒนา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ห้องสอบที่ 6 สอบห้อง 232 สอบวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2562