เรื่อง : ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.1

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.1 02 มีนาคม 2562 (13:29 น.)   เข้าชม 5380

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

เข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ SMTE

โรงเรียนบุญวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ห้องสอบที่ 1 สอบห้อง 222 สอบวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562