เรื่อง : ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ISMEP ม.4

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ISMEP ม.4 02 มีนาคม 2562 (21:07 น.)   เข้าชม 3839

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

เข้าศึกษาต่อชั้น ม. 4 ห้องเรียนพิเศษ ISMEP

โรงเรียนบุญวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ห้องสอบที่ 10 ถึง 15  สอบวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562