เรื่อง : ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.4

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.4 02 มีนาคม 2562 (21:12 น.)   เข้าชม 3900

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

เข้าศึกษาต่อชั้น ม. 4 ห้องเรียนพิเศษ SMTE

โรงเรียนบุญวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ห้องสอบที่ 1-5  สอบวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2562