เรื่อง : ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 1 ห้องเรียนพิเศษ EP

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 1 ห้องเรียนพิเศษ EP 10 มีนาคม 2562 (15:21 น.)   เข้าชม 4428

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 1 ห้องเรียนพิเศษ EP