เรื่อง : ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (ISMEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (ISMEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 12 มีนาคม 2562 (10:09 น.)   เข้าชม 5157

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และภาษาอังกฤษ (ISMEP)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

--------------------------สำรอง   ---------------------------