เรื่อง : ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม (SMTE) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม (SMTE) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 12 มีนาคม 2562 (10:13 น.)   เข้าชม 6683

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม (SMTE)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

--------------------------------------------