เรื่อง : แจ้งสถานที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่แห่งใหม่

แจ้งสถานที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ 23 มีนาคม 2562 (15:45 น.)   เข้าชม 3054

แจ้งสถานที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่แห่งใหม่