เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาขายอาหารจากการยื่นซองประมูลร้านจำหน่ายอาหารภายในโรงอาหารโรงเรียนบุญวัฒนา ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาขายอาหารจากการยื่นซองประมูลร้านจำหน่ายอาหารภายในโรงอาหารโรงเรียนบุญวัฒนา ประจำปีการศึกษา 2562 26 มีนาคม 2562 (21:03 น.)   เข้าชม 3776

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาขายอาหาร

จากการยื่นซองประมูลร้านจำหน่ายอาหาร

ภายในโรงอาหารโรงเรียนบุญวัฒนา

ประจำปีการศึกษา 2562