เรื่อง : ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รอบปกติ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รอบปกติ 02 เมษายน 2562 (15:48 น.)   เข้าชม 18821

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ปีการศึกษา 2562 รอบปกติ

--------------------------------------------

ประเภท ในเขตพื้นที่บริการ

 

ประเภท นอกเขตพื้นที่บริการ

ประเภท ความสามารถพิเศษ