เรื่อง : ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทสำรอง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทสำรอง 02 เมษายน 2562 (15:56 น.)   เข้าชม 7788

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ปีการศึกษา 2562  ประเภทสำรอง

--------------------------------------------------------