เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)

รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) 28 พฤษภาคม 2562 (22:38 น.)   เข้าชม 3294

ประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบุญวัฒนา