เรื่อง : วันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562

วันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 14 มิถุนายน 2562 (15:42 น.)   เข้าชม 3441

วันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562
ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี
ณ อาคารอเนกประสงค์ 45 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา