เรื่อง : โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพรมราชาภิเษก

โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพรมราชาภิเษก 29 มิถุนายน 2562 (16:11 น.)   เข้าชม 3150

โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพรมราชาภิเษก