เรื่อง : ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา 26 กรกฏาคม 2562 (10:27 น.)   เข้าชม 3147

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา