เรื่อง : แจ้งการเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน และเปลี่ยนชื่อตำแหน่งของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

แจ้งการเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน และเปลี่ยนชื่อตำแหน่งของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 05 สิงหาคม 2562 (22:23 น.)   เข้าชม 3178

แจ้งการเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน และเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง

ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ