เรื่อง : ผังที่นั่งสอบวิชาคณิตศาสตร์ โครงการโอลิมปิกวิชาการฯ ประจำปีการศึกษา 2562 สนามสอบโรงเรียนบุญวัฒนา

ผังที่นั่งสอบวิชาคณิตศาสตร์ โครงการโอลิมปิกวิชาการฯ ประจำปีการศึกษา 2562 สนามสอบโรงเรียนบุญวัฒนา 23 สิงหาคม 2562 (10:18 น.)   เข้าชม 3356

ผังที่นั่งสอบวิชาคณิตศาสตร์

โครงการโอลิมปิกวิชาการฯ ประจำปีการศึกษา 2562

สนามสอบ : โรงเรียนบุญวัฒนา

วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.