เรื่อง : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาคณิตศาสตร์ โครงการโอลิมปิกวิชาการฯ ประจำปี 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาคณิตศาสตร์ โครงการโอลิมปิกวิชาการฯ ประจำปี 2562 23 สิงหาคม 2562 (10:23 น.)   เข้าชม 3331

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการโอลิมปิกวิชาการฯ ประจำปี 2562

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สนามสอบ โรงเรียนบุญวัฒนา จำนวน 12 ห้องสอบ

วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.