เรื่อง : โครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 7-22 ตุลาคม 2562 ศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 โรงเรียนบุญวัฒนา

โครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 7-22 ตุลาคม 2562 ศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 โรงเรียนบุญวัฒนา 01 ตุลาคม 2562 (17:03 น.)   เข้าชม 5269

โครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1
วิชาคอมพิวเตอร์
ระหว่างวันที่ 7 - 22 ตุลาคม 2562
ศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 โรงเรียนบุญวัฒนา

**********************************************

ติดตามภาพกิจกรรมได้ที่
Facebook Computer POSN Boonwattana Center

*****************************************