เรื่อง : รับสมัคร : เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (ISMEP) จำนวน 1 อัตรา

รับสมัคร : เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (ISMEP) จำนวน 1 อัตรา 25 ตุลาคม 2562 (09:18 น.)   เข้าชม 3354

ประกาศโรงเรียนบุญวัฒนา

รับสมัคร : เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (ISMEP)
จำนวน 1 อัตรา

 ---------------------------------------------

รายละเอียดตามประกาศด้านล่าง